คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับบริการ จองสิทธิ์ใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม v10
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
NEW GIN Conference v10
เข้าห้องประชุม v9
ส่วนจัดการผู้ใช้งาน v9

สนับสนุน พรก.eMeeting
รองรับการใช้งานสำหรับการประชุมทั่วไป ประชุมลับและประชุมลับในราชอาณาจักร

ใช้งานง่าย
ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องติดตั้งแอป

มาตรฐานความปลอดภัย
มั่นใจมากกว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบ 2FA การรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและการเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในประเทศ

  GIN Conference
เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
และ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
เป็นไปตาม มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สอนการติดตั้งและใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบ v10
คู่มือการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ 2FA
ขั้นตอนการใช้งานประชุมลับ
คำถามถามบ่อย (FAQ)
นโยบายการให้บริการ

Gin Conference v10
คู่มือการใช้งานระบบ v10
ขั้นตอนการใช้งานประชุมลับ

ข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
นโยบายการให้บริการ
คำถามถามบ่อย
สื่อการสอน VDO


ข้อตกลงการใช้งาน

  • 02 612 6060
  • Contact@dga.or.th
  • www.dga.or.th
  • Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)