คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับบริการ เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรม v9
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
GIN Conference

1. ตรวจสอบรายชื่อและวันที่สำหรับการใช้บริการ ก่อนการเข้าใช้งาน

2. เมื่อถึงกำหนดวันที่โอนย้ายไปยังระบบ v.9 ผู้ใช้งานจะต้องทำการ ถอดการติดตั้ง AcuConference v8 และทำการติดตั้ง AcuConference v9 ทดแทน

3. เข้าสู่ระบบโดยการใส่ Access Code ของแต่ละเวอร์ชั่นโดยใส่ชื่อองค์กรและรหัสผ่านสำหรับ v8 และ Invitation Code สำหรับ v9


  GIN Conference
เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
และ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
เป็นไปตาม มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สอนการติดตั้งและใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
สำหรับ iOS
สำหรับ Android
วิธีถอนการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย

Gin Conference v9
คู่มือการถอดการติดตั้ง v8  และติดตั้ง v9
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานสำหรับ Mobile (IOS/Android)

ข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นการให้บริการ
คู่มือการใช้งานระบบจอง
FAQs
สื่อการสอน VDO


นโยบายการให้บริการ
ข้อตกลงการใช้งาน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ

  • 02 612 6060
  • Contact@dga.or.th
  • www.dga.or.th
  • Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)