คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับบริการ เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรม v8, v9
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
GIN Conference
ตรวจสอบรายชื่อและวันที่สำหรับใช้บริการ v.9

1. ตรวจสอบรายชื่อและวันที่สำหรับการใช้บริการ ก่อนการเข้าใช้งาน

2. เมื่อถึงกำหนดวันที่โอนย้ายไปยังระบบ v.9 ผู้ใช้งานจะต้องทำการ ถอดการติดตั้ง AcuConference v8 และทำการติดตั้ง AcuConference v9 ทดแทน

3. เข้าสู่ระบบโดยการใส่ Access Code ของแต่ละเวอร์ชั่นโดยใส่ชื่อองค์กรและรหัสผ่านสำหรับ v8 และ Invitation Code สำหรับ v9


  GIN Conference
รองรับพ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
รองรับมาตราฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สอนการติดตั้งและใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
สำหรับ iOS
สำหรับ Android
วิธีถอนการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย

Gin Conference v8
คู่มือการติดตั้ง v8 บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการติดตั้ง v8 บน iOS
คู่มือการติดตั้ง v8 บน Android
คู่มือการใช้งาน v8 คอมพิวเตอร์ (ฉบับเต็ม)

Gin Conference v9
คู่มือการถอดการติดตั้ง v8  และติดตั้ง v9
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานสำหรับ Mobile (IOS/Android)

ข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
ตรวจสอบเวอร์ชั่นสำหรับการใช้บริการ
คู่มือการใช้งานระบบจอง
FAQs
สื่อการสอน VDO

  • 02 612 6060
  • Contact@dga.or.th
  • www.dga.or.th
  • Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)