1. ในกรณีที่ลง Window Service Pack 3 หรือ Windows Vista จะมีปัญหาในการลงโปรแกรม GINconference ระบบจะฟ้องปัญหาเกี่ยวกับเวอร์ชันของ window mediaในที่นี้จะเป็นปัญหาในส่วนของการ register ของตัว window media ของ service pack 3
     ตอบ  วิธีแก้ปัญหาคือให้ลงตัว register เพิ่มเติมโดยสามารถขอตัว Register นี้ได้จากทีมงานของ Advanced digital Synergy Company Limitedหลังจากนั้นจะสามารถ Install โปรแกรม GIN Conference ได้ตามปกติ
  2. ในกรณีใช้ Firefox ทำไมไม่สามารเข้าใช้งาน Web Conference ได้
     ตอบ   ในปัจจุบันระบบ Conference สามารถรองรับการใช้งานของ Firefox โดยต้องDownload และติดตั้งปลักอินลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยตัวระบบจะแจ้งเตือนก่อนและให้เรา Download เพื่อติดตั้งปลักอิน พอติดตั้งเสร็จแล้วเราจึงจะสามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ตามปกติ
  3. ถ้าไม่สามารถใช้งานระบบ Web Conferenceได้ ควรแก้ไขอย่างไร?
     ตอบ   ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ Web Conference ได้ ให้เปิดพอร์ต UDP 7350หรือ TCP 80 หรือ TCP 443 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ (สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งาน)
  4. ทำไม เมื่อคลิกที่แถบลิงค์ (URL) ที่ระบุอยู่ในอีเมล์เชิญเข้าร่วมประชุมแล้วไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้?
     ตอบ  กรณีนี้เกิดจากผู้จัดการประชุมยังไม่ได้เปิดห้องประชุม โดยจะปรากฏข้อความว่า “การประชุมยังไม่เริ่ม โปรดรอจนกว่าผู้จัดการประชุมจะเปิดห้องประชุม” ซึ่งเมื่อมีการเปิดห้องประชุมแล้วคุณจะถูกเชื่อมต่อไปที่หน้าห้องประชุมโดยอัตโนมัติ
  5. ควรทำอย่างไรหากไม่ได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น?
     ตอบ  กรณีที่ 1 ถ้าท่านเห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงในคอมพิวเตอร์ของท่านว่า ปิดเสียงลำโพง (Mute) อยู่หรือไม่ ถ้าเลือก Mute อยู่ ก็ให้ทำการปลดออก
          กรณีที่ 2 ถ้าท่านไม่เห็นแถบแสดงสัญญาณเสียงพูดของผู้ที่กำลังพูดอยู่ ก็ให้แจ้งผู้ที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ให้ตรวจสอบว่ากำลังปิดไมโครโฟนของเขาอยู่หรือไม่ ผู้พูดอาจจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Audio input device) ใหม่อีกครั้ง
  6. ควรทำอย่างไรหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นไม่ได้ยินเสียงของเรา?
     ตอบ  ให้ตรวจสอบไมโครโฟนว่าถูกเชื่อมกับคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ และดูว่ามีการเลือกอุปกรณ์ด้านเสียงในคอมพิวเตอร์นั้นตรงกันกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจริงหรือไม่ ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง *กรณีที่ใช้ Windows 2000 ให้ตรวจสอบดูว่าไม่มีโปรแกรมอื่นที่กำลังใช้เครื่องมือด้านเสียงอยู่ (Audio device)
  7. ทำไมไม่สามารถเห็นภาพของผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ?
     ตอบ  ผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอาจไม่ได้ติดตั้งกล้อง หรือลองตรวจสอบที่หมวด Participant List ว่าผู้ร่วมประชุมท่านอื่นๆ มีการปิดฟังค์ชั่นการแสดงภาพวิดีโอหรือไม่ หรืออาจเป็นเพราะ Bandwidth ไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมMS DirectX ขั้นต่ำเวอร์ชั่น 8 (ในการเช็คเวอร์ชั่น MS DirectX ทำได้โดยการคลิก Start เลือกปุ่ม Run และพิมพ์คำว่า “dxdiag.exe” แล้วคลิก OK หรือลองลด “Hardware Acceleration” ของการ์ดจอลง ที่Display Setting ใน Control panel)
  8. ถ้าไม่เห็นภาพของตนเองในคอมพิวเตอร์ขณะที่มีการประชุมควรทำอย่างไร
     ตอบ  ให้ทำการตรวจสอบดูว่ามีการลงโปรแกรม Driver ของกล้อง Web cam ไว้ถูกต้องหรือไม่ หรือเช็คดูว่ามีโปรแกรมอื่นกำลังใช้อุปกรณ์ควบคุมภาพอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้ามีต้องปิดการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวก่อน
  9. ในบางครั้งทำไมเสียงพูดจึงมีการกระตุก?
     ตอบ   การส่งข้อมูลที่เป็นเสียงโดยปกติต้องใช้ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตประมาณ 40 kbps ดังนั้นถ้าโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถรักษาระดับของช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ 40 kbps เสียงพูดอาจกระตุกบ้างเป็นบางครั้ง
  10. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม?
     ตอบ  ระบบ Web Conference จะมีรหัส 2 ชั้น ที่ใช้ในการเข้าห้องประชุม คือ รหัสเจ้าของห้อง(Host ID) และรหัสเข้าห้อง (Access Code) และนอกจากนี้ควรเปิดห้องประชุมเฉพาะช่วงเวลาที่มีการประชุมเท่านั้น
  11. กรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมเกิน 16 คน จะสามารถเห็นหน้าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้หรือไม่?
     ตอบ   แม้ว่าระบบ Web Conference จะสามารถแสดงภาพผู้เข้าประชุมได้พร้อมกันสูงสุด 16ภาพ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษ Web Conference จะทำการหมุนเวียนภาพผู้เข้าประชุมทั้งหมด ช่วยให้สามารถเห็นผู้เข้าประชุมได้อย่างทั่วถึง ควรเลือกตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ 1024 x 768 pixels เพื่อให้ภาพการทำงานของโปรแกรม Web Conference มีขนาดเหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์
  12. ในระหว่างประชุมทำไมระดับเสียงลดลงอัตโนมัติ
     ตอบ   เราสามารถควบคุมระดับเสียงไมค์โครโฟนเองได้โดยการกดปุ่มกากบาทที่ปุ่ม AGC (ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่จะควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ)