1. คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประชุมทางไกลออนไลน์?
ตอบ : ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 3 ช่องทาง
     A: ฮาร์ดแวร์ (Hardware):
         - RAM: 2GB or higher
         - Sound card, microphone, web camera, broadband connection (Internet Line)
         - ซอฟท์แวร์ (Software):
         - Windows 2000 Professional or Windows XP
         - MS Office 2002, XP or 2003
         - Windows Media Player 9 and above
         - Internet Explorer 5.5 and above
         - DirectX 8 and above
     Q: การใช้งานระบบ Web Conference ต้องใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ตขั้นต่ำเท่าไร?
     A: ความเร็วขั้นต่ำควรอยู่ที่ 256 kbps ขึ้นไป (แนะนำที่ 512 kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและความหลากหลายในการใช้งาน