1. จะเข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ได้อย่างไร?
ตอบ :ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 3 ช่องทาง
     - ช่องทางที่ 1 ผ่านอีเมล์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล์เชิญประชุมพร้อมรหัสผ่านสำหรับเข้าห้อง จากนั้นให้คลิกลิงค์ (URL) ที่ได้รับจากอีเมล์ เพื่อเข้าสู่ระบบ GINconference พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทางhttp://www.ginconference.com เพียงกรอก Username ของเจ้าของห้อง (Host ID) เพื่อเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - ช่องทางที่ 3 ผ่านไอคอน @บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทางไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ เพียงคลิกขวาที่ไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดส์ เลือก Join Conference ใส่ 61.19.242.81ลงในช่อง Server Address และใส่ Username ของเจ้าของห้อง (Host ID) ลงในช่อง Host ID แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------